• Demo Image 32 Yıllık
  Birikim ve
  DENEYIM
 • Zengin
  ve Kaliteli
  YAYIN
 • Demo Image En Yüksek
  Bireysel ve Kitlesel
  BASARI
 • Antalya'nın
  Dört Köşesinde
  DORT SUBE
 • Demo Image Her Şubede
  Doğru ve Etkili
  REHBERLIK
 • Seckin ve Deneyimli
  Öğretmen
  KADROSU
Yazdır
PDF

Nasıl Çalışalım? (Sosyal Bilgiler)

Sosyal Bilgiler dersinde yapacağınız çalışmalardan en iyi şekilde verim alabilmek için; öncelikle derslerin düzenli ve dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Öncelikle okulda ve dershanede konular anlatılırken iyi dinleyin.

 

Her derste olduğu gibi Sosyal Bilgiler dersinde de işlenen konunun tekrar edilmesi öğrenmede en önemli faktördür. "Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam bilirim!" özdeyişi bu durumu çok iyi açıklar.

 

Tarih Konuları

 

“Neden” ve “Sonuç” tarih konularının anahtar sözcükleridir. Çalıştığınız konu ile ilgili kendinize sorular sorun. “Bu olayı doğuran nedenler nedir?”, “Bu olaylar, hangi koşul ve ortamda meydana gelmiştir?”, “Bu olayın neden olduğu başka olaylar var mıdır?; hangi olayları doğurmuştur?” gibi sorular sizi düşünmeye ve konuyu daha sistemli anlamaya götürecektir.

Çalışırken konuları sesli olarak anlatın. Çalıştığınız konuyu kendi sesinizden duymanız öğrenmenizi güçlendirecektir. Çalışırken not tutun. Notlarınız olayların oluş sırasına göre olmalı. Soru çözerken bilgilerinizi tekrarlayın ve yorum gücünüzü kullanın.

 

Coğrafya Konuları

 

Coğrafya konularına çalışırken de konular arasında neden-sonuç ilişkilerine dikkat edin. Konuları ezberlemeyin, nedenini ve açıklamalarını öğrenin. Özellikle genel coğrafyada ezbere yer yoktur. Neden-sonuç ilişkisini mantık yoluyla bulmak gerekir. Coğrafya sorularını çözerken bilginin yanı sıra yorum yapabilmek de önemlidir. Soru çözerken şekil, grafik ve haritalar çok iyi incelenmelidir. Konuların anlaşılması için atlaslardan, resimlerden ve şekillerden en iyi şekilde yararlanın. Konuları belli aralıklarla tekrar edin ve bol soru çözün.

Sosyal bilgiler sorularında çoğu zaman cevap soru kökünde gizlidir. Soruları çok dikkatli okuyun.

 

 • Her şeyden önce uygun bir ders çalışma ortamı hazırlayın.
 •  

 • Konu ile ilgili atlas, harita vb ders araç ve gereçlerinden yararlanmalısınız. Özellikle bazı konuları bu araçlar üzerinde çalışarak bilgiyi somutlaştırın.
 •  

 • Konuları dikkatle okuduktan sonra özet çıkarın; maddeler halinde kısa notlar alın.
 •  

 • Konular arasında neden - sonuç ilişkisi kurun. Çünkü olaylar arasında bağlantı kurabilmeniz yorum gücünüzü geliştirmede çok önemli bir etkendir.
 •  

 • Konu tekrarı sırasında anlamadığınız konularla ilgili özel notlar alın. Bunları en kısa zamanda öğretmenlerinize sorun. Yardımcı kaynaklara başvurun.
 •  

 • Konuyu tam anladığınızdan emin olmak için farklı bakış açıları içeren test soruları çözün. Her konuyla ilgili dershanede verilen ve önerilen yayınlardaki konu testlerini çözmeyi ihmal etmeyin.
 •  

 • Geçmiş yıllara ait sınav sorularını mutlaka çözerek sınavdaki soru modellerine alışın.
 •  

 • Soru bankasındaki sorular, çalışma testleri, konu testleri ve deneme sınavlarındaki sorular sizin sosyal bilgilerde sınava hazır duruma gelmenizi sağlayacaktır.
 •  

 • Son yıllarda çıkan LGS Sosyal Bilgiler soruları, konuyla ilgili yoruma dayalı, temel bilgileri anlama ve kavramaya yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bu anlamda Sosyal Bilgiler dersinden elde edeceğiniz başarı, okuduğunuzu en iyi şekilde anlama ve kavrama gücünüzle doğru orantılı olacaktır.
 •  

 • Yorumlama gücünüzün artması ise bol bol kitap okumanıza bağlıdır. Çünkü bilgi olmadan yorumlama olmaz. Okuma alışkanlığınızdaki gelişme, başarı düzeyinizin de yükselmesinde önemli bir etken olacaktır.

DÖNDÜĞÜNÜZ HER KÖŞEDE KARŞINIZA YAŞANACAK BİR MACERA ÇIKAR.
VE DÜNYADA HALA PEK ÇOK KÖŞE VAR.

initLightbox();

MERKEZ SUBE

gunes

243 12 14

Üçkapılar
2000 İş Merk.
Karşısı

BAHCELI SUBESI

Merkez

247 33 44

Barbaros İlköğretim Okulu Yanı

LARA SUBESI

Lara

316 77 78

Dedeman
Yaşam Hast.. 
Yanı

KEPEZ SUBESI

Bahçeli

326 0 444

Yenimahalle
Mobil İlköğrt.
Okulu Cad.